För håltagning använder vi oss av tillförlitliga produkter från svenska Blomdalh. Blomdalhs moderna produkter och metoder gör din håltagning i öronen enklare och säkrare än någonsin.

Öronhåltagning och piercing är ett medicinskt ingrepp och därför finns det all anledning att göra det riktigt. Blomdahl Medical Ear Piercing är utvecklat utifrån medicinska aspekter, med modern teknik och säkra material. Med Blomdahl Medical Ear Piercing tar öronhåltagning ett stort steg framåt – öronhåltagning på ett säkrare sätt.

Den sterila, inkapslade kassetten ger maximalt infektionsskydd. Den del av instrumentet som på en gammaldags håltagningspistol griper om örsnibb efter örsnibb, på kund efter kund har ersatts av en steriliserad INKAPSLAD ENGÅNGSKASSETT.

Håltagning är ett medicinskt ingrepp och därmed förknippat med vissa risker. Därför är kraven stora på att håltagning verkligen utförs på ett aseptiskt och säkert sätt, samt att du som kund får rätt information.